1025-lecie Chrztu Świętego

1025 chrztu rusiWieczór, 23 lipca 2013 r., moskiewskie lotnisko Szeremietiewo, metropolici, biskupi, duchowieństwo, kwiaty, mnogoletstwija. Wielce Błogosławionemu metropolicie warszawskiemu i całej Polski Sawie, który przybywa na uroczystości moskiewsko-kijowsko-mińskie z okazji 1025-lecia chrztu św. wielkiego księcia Włodzimierza, towarzyszą: arcybiskup łódzki i poznański Szymon, ks. mitrat Mikołaj Lenczewski i arcydiakon Paweł (Tokajuk). Delegacją naszą opiekuje się w Moskwie i Mińsku biskup smoleński i wiaziemski Izydor wraz ze swymi gotowymi na każde skinienie ręki pomocnikami: Eugeniuszem Pietrynem i subdiakonem Lwem. Jedziemy do President Hotel, położonego nieopodal Kremla, na drugim względem soboru Chrystusa Zbawiciela brzegu rzeki Moskwy.

Czytaj więcej...

Patriarcha Bartolomeusz w krakowskiej cerkwi - film

logoZapraszam do obejrzenia  filmu z wizyty w krakowskiej cerkwi Patriarchy Ekumenicznego – Jego Świątobliwości Bartolomeusza I. Autorem filmu jest Vitalii Petraniuk. 

http://www.krakow.cerkiew.pl/pl/multimedia.html

Abp Szymon - słowo na rozpoczęcie konferencji


Konferencja Międzynarodowa,
Kraków, 6-7 czerwca 2013,
Kościół i świat współczesny,
Miejsce Chrześcijaństwa we współczesnym świecie

Христос Воскресе – Chrystus Zmartwychwstał – Christos Anesti!
Ваше Преосвященство, Дамы и Господа, Пани Профессор Ганна Ковальска-Стус, Пан Профессор Люцъян Суханэк, Отец протоиерей Ярослав со всеми их Добрыми Помощниками - «Мамы, Папы, Сестры, Братья» нашей и сегоднешней встречи, Наши испытанные Друзья, наши Новые Друзья которые захотели прибыть к нам, как в пасхальном каноне поётся – а ведь всё ещё Пасха! – «от запада, и севера, и моря, и востока»!

Итак, Церковь и мир, и мир миру и мир Церкви, Мир Христов. Мир вам говорит Церковь – pokój Wam – pax vobiscum – peace into all – irini pasi! И редко кто в мире Мир Христов берёт, и самого Христа приемлет.

Czytaj więcej...

Konferencja drugi dzień

DSC03750Drugiego dnia konferencji mówcy i uczestnicy spotkali się w parafii prawosławnej, by wspólnie podjąć dyskusję nad kolejnymi tematami związanymi z obecnością Kościoła w świecie współczesnym.

Głównym dyskutowanym zagadnieniem były relacje między Kościołem, polityką a społeczeństwem, gdzie można było wysłuchać m.in. referatu ks. prof. dr hab. Andrzeja Zwolińskiego na temat udziału Kościoła w wychowaniu politycznym społeczeństwa, dra Pawła Wróblewskiego przedstawiającego krytyczne spojrzenie greckiego prawosławia na ekumenizm jako narzędzie globalizacji oraz o. Symeona (Tomaczyńskiego), poddającgo krytycznej analizie fenomen politycznej poprawności.

Czytaj więcej...

Konferencja pierwszy dzień

DSC03437Pierwszy dzień obrad konferencji współorganizowanej przez naszą parafię odbywał się w salach konferencyjnych Polskiej Akademii Umiejętności. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Polskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej, Patriarchatu Moskiewskiego, a także Kościoła katolickiego, jak również uczeni z ośrodków naukowych z Polski i zagranicy.  Biskup Jerzy Pańkowski poruszył zagadnienie eklezjalnego wymiaru współczesnego chrześcijaństwa. Jak podkreślił w swoim referacie: „pojęcie chrześcijaństwa ustępuje miejsca pojęciu Cerkwi. Nie istnieje chrześcijaństwo bez Cerkwi. To w Kościele chrześcijańska dogmatyka przemienia się w chrześcijańskie życie”. Biskup Grzegorz Ryś przedstawił relację Kościoła katolickiego ze światem po Soborze Watykańskim II. Szczególnie podkreślił on znaczenie terminu przyjaźń dla określenia cechy konstytutywnej dialogu Stolicy Apostolskiej ze światem od zakończenia obrad soborowych.

Czytaj więcej...

Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Plakat konferencyjny 2013

CZWARTEK, 6 VI, AULA PAU, UL. SŁAWKOWSKA 17

08.45. REJESTRACJA

09.15-10.00. OTWARCIE

Prof. dr hab. Lucjan Suchanek, Dyrektor Wydziału I Polskiej Akademii Umiejętności

Prof. dr hab. Bogdan Szlachta, Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Jego Ekscelencja Arcybiskup Łódzki i Poznański dr Szymon (Romańczuk)

 

MODUŁ I 10.00-11.20 KOŚCIÓŁ A WSPÓŁCZESNE CHRZEŚCIJAŃSTWO (Prowadzący: Prof. dr hab. Lucjan Suchanek)

Biskup dr hab. Grzegorz Ryś, UPJPII, Dialog Kościoła ze światem po Soborze Watykańskim II

Biskup dr hab. Jerzy (Pańkowski), prof. ChAT, Eklezjalny wymiar współczesnego chrześcijaństwa

Ks. prot. prof. Maksim Kozłow, Moskiewska Akademia Duchowna, Браки между православными и католиками: видение пастырского аспекта проблемы в России начала XXI века

Czytaj więcej...

Wielki Tydzień i Pascha - fotoreportaż

DSC09405Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z nabożeństw Wielkiego Tygodnia i Paschy w naszej cerkwi. Zdjęcia znajdują się zakładce "galeria" w dziale "aktualności".

http://krakow.cerkiew.pl/pl/galerie.html

o. Witalii Maksymowicz - druga rocznica śmierci

o.witaliiW dniu dzisiejszym przypada druga rocznica śmierci o. Witalia Maksymowicza. Prosimy o modlitewną pamięć o naszym krakowskim Duszpasterzu.
Ks. Prot. Mgr Witold (Witalii) Maksymowicz, ur. 21.06.1933 roku we Włodawie, zmarł 30 kwietnia 2011 roku w Krakowie. Pochodził z rodziny duchownego. Rodzice o. Michał i matuszka Antonina zostali zamordowani na plebanii strzałami w tył głowy w 1944 roku na Wołyniu. Wychowaniem sieroty zajęła się jego siostra i szwagier – matuszka Julia i ks. Eugeniusz Lachoccy. To z nimi trafił do Krakowa gdzie o. Eugeniusz był proboszczem krakowskiej parafii w latach 1962 – 1985.

Czytaj więcej...