Święty Ogień

bazylikaPrzedstawiciele Kościoła Prawosławnego dowodzą, iż we wnętrzu bazyliki każdego roku zobaczyć można tzw. Cud Świętego Ognia. Ma on miejsce każdego roku w Wielką Sobotę (według kalendarza juliańskiego, obowiązującego w Cerkwi prawosławnej). Co roku z okazji prawosławnych Świąt Wielkanocnych przybywa tam wielu pielgrzymów z Grecji, Cypru, ale też i z całego świata. Około godziny 13:45 czasu miejscowego prawosławny patriarcha Jerozolimy trzykrotnie obchodzi kaplicę Bożego Grobu. Następnie zdejmuje szaty liturgiczne i z dwoma dużymi pękami świec (po 33 sztuki – tyle ile lat miał Chrystus) wchodzi do kaplicy Anioła, a następnie do właściwej kaplicy Grobu. Wejście do kaplicy jest pieczętowane, a sam patriarcha, jeszcze przed wejściem do jej wnętrza, sprawdzany jest czy nie wnosi niczego dzięki czemu mógłby zaprószyć ogień.

Czytaj więcej...

Niedziela Palmowa - symbolika i znaczenie

ikona wejsciaW Niedzielę Palmową kończy się okres Wielkiego Postu. Wjazd Chrystusa do Jerozolimy – Niedziela Palmowa (Wierbnoje Woskresienije) ukazuje nam Jego Boskość, którą ukazał na krótko przed Swą dobrowolną męką.

Wjazd Chrystusa do Jerozolimy poprzedzony wskrzeszeniem Łazarza jest zapowiedzią radości paschalnej. W nabożeństwie święta radość tego wydarzenia przeplata się z powagą męki oczekującej Chrystusa. W stichirach przedstawiony jest opis wjazdu, wskrzeszenia Łazarza oraz pokorę Zbawiciela. Chrystus przede wszystkim wypełnia swe zada­nie, chce odkupić rodzaj ludzki i zbawić go wypełniając wszystkie starotestamentowe proroctwa. Wszyscy wierni wezwani są pójść za przykła­dem jerozolimskich dzieci, które w prostocie serca, szczerze i gorąco wi­tały Chrystusa.

Czytaj więcej...

Nowa strona krakowskiej parafii

wladyka uruchamia stroneMiło nam powitać wszystkich na nowej stronie internetowej krakowskiej parafii. Strona wymaga jeszcze wielu uzupełnień i poprawek. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych i mających na to choć chwilkę wolnego czasu do współtworzenia jej treści. Będziemy również bardzo wdzięczni za wszelkie uwagi co do obecnego wyglądu i konstrukcji strony oraz wskazówki co należałoby zmienić, dodać.... 

Oficjalnego otwarcia strony dokonał ordynariusz naszej diecezji - arcybiskup Szymon.

Czytaj więcej...

Rekolekcje wielkopostne

 DSC2207W ostatnią sobotę i niedzielę (20 – 21 kwietnia) w krakowskiej parafii odbyły się Rekolekcje wielkopostne. Po Modlitwach przed spowiednich, podczas nabożeństwa Całonocnego Czuwania parafianie przystępowali do sakramentu Spowiedzi. Następnego dnia św. Liturgii przewodniczył ordynariusz diecezji łódzko – poznańskiej arcybiskup Szymon. Spowiednikami w tych dniach byli: ks. Sergiusz Dziewiatowski (dziekan krakowski), ks. Mirosław Drabiuk, ks. Tomasz Rubczewski. W nabożeństwach wzięli także udział: ks. Protodiakon Paweł Korobiejnikow. Ks. Diakon Mikołaj Dziewiatowski i proboszcz krakowski – ks. Jarosław Antosiuk. Tradycyjnie, po św. Liturgii wszyscy spotkaliśmy się na wspólnej Agapie w refektarzu parafialnym. 

 

Poświęcenie nagrobka Jerzego Nowosielskiego

nagrobek23 listopada 2012 roku proboszcz parafii prawosławnej w Krakowie – ks. Jarosław Antosiuk dokonał poświęcenia nagrobka prof. Jerzego Nowosielskiego. Nagrobek w formie ośmioramiennego krzyża został zaprojektowany przez prof. Krzysztofa Lenartowicza z Politechniki Krakowskiej. Na jego zachodniej stronie znajduje się napis „Ś.P. Jerzy Nowosielski Malarz 1923-2011”, natomiast na wschodniej kopia abstrakcji zmarłego „Wschód słońca”. W poświęceniu nagrobka wzięli udział przyjaciele i miłośnicy osoby i twórczości Profesora m.in.: Andrzej Starmach, Krystyna Czerni, Witalii Maksymenko (Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie), prof. Krzysztof Lenartowicz. 

Czytaj więcej...

Centrum Sztuki Sakralnej im. Jerzego Nowosielskiego


Chrzest Pański - Jerzy Nowosielski kaplica refektarzowa parafii prawosławnej w krakowieDecyzją arcybiskupa Szymona, ordynariusza diecezji łódzko – poznańskiej z dniem 1 listopada 2012 roku przy Parafii Prawosławnej w Krakowie zostało powołane Centrum Sztuki Sakralnej im. Jerzego Nowosielskiego. Celem działalności centrum będzie propagowanie w szerokim zakresie sztuki sakralnej: ikonografia, muzyka cerkiewna, muzeum zabytków sakralnych, dokumentowanie i opieka nad spuścizną twórczości o tematyce sakralnej zmarłego Prof. Jerzego Nowosielskiego, przy części której właścicielem Praw Autorskich jest Parafia Prawosławna w Krakowie. 

Czytaj więcej...

O konferencji w internecie

Zapraszamy do odwiedzenia stron na których pisano o naszej Konferencji:

link 1

link 2

link 3

Czytaj więcej...