pracownia ikonograficzna

ikona  Pracownia ikonograficzna i konserwacji dzieł sztuki sakralnej przy Parafii Zaśnięcia NMP w Krakowie została powołana z Błogosławieństwa Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Szymona Prawosławnego Arcybiskupa Łódzkiego i Poznańskiego Dekretem nr. 289-A-2005, z dnia 03.10.2005 roku. 

Celem powołania było wzbogacenie życia duchowego wokół parafii. Chcemy także zapełnić pewną lukę, która powstała w działalności Cerkwi Prawosławnej w Polsce.
Powstała bowiem pracownia konserwatorska przy parafii prawosławnej, prowadzona przez osoby wyznania prawosławnego i głęboko wierzące. Naszym zdaniem to w takich warunkach, przy cerkwi i przez ludzi cerkiewnych, powinny być poddawane koniecznym renowacjom utensylia, ikony i inne przedmioty z wyposażenia cerkiewnego.
Parafia Prawosławna w Krakowie, posiadająca prawa autorskie do twórczości o tematyce sakralnej prof. Jerzego Nowosielskiego proponuje Państwu, za pośrednictwem Pracowni wykonywanie na zamówienie kopii i reprodukcji ikon Pana Profesora.
Pracownia od czterech lat prowadzi kursy ikonograficzne, w których mogą wziąć udział wierzący Chrześcijanie, zainteresowani tą tematyką.
Opiekę duchową i kościelną nad pracownią sprawuje ks. mgr Jarosław Antosiuk, Proboszcz Parafii Prawosławnej w Krakowie.

"Tym, którzy wyznawali ustami, sercem i duchem, przez słowa, przez malarstwo i Ikony, przyjście w ciele Słowa Bożego: Wieczna Pamięć"

(Synodikon VII Soboru Powszechnego)

   "Ikona, długi czas ignorowana i nie uznawana na Zachodzie pomimo, że odcisnęła tam swoje piętno, przenika dzisiaj przeróżne warstwy naszego społeczeństwo. Niejedna praca traktuje o niej wyłącznie pod kątem archeologii i plastyki, udzielając kilka słów jej oryginalnemu przeznaczeniu, którym jest, miedzy innymi, bycie nośnikami wizji chrześcijańskiej. Ściśle mówiąc, prace tego typu są redukujące, gdyż ignorują istotę ikony. Pojawiwszy się w niepodzielnym kościele, ikona należy do każdego chrześcijanina. jednakże na skutek podziału między Kościołem Wschodnim a Zachodnim tylko kościół prawosławny zachował żywą ikonę aż do naszych dni. Przeto ikona jest w sercu Prawosławia i jako integralna część jego wiary okazuje się być drugą naturą prawosławnych wiernych. Nie można więc w całej pełni zrozumieć ikony bez wejścia w duchowość tego Kościoła, który jest jej strażnikiem i kolebką."

Michel Quenot " Zmartwychwstanie i Ikona"


   Ikona teraz jest modna. Ale to nie jest dziwne: przecież w naszej cywilizacji zajmuje ona ważne miejsce w najbardziej znanych zbiorach prywatnych i państwowych. Lecz za tym upodobaniem u wierzących i nie wierzących stoją odwrotne przyczyny. Niewierzący widzą w ikonie tylko dzieło sztuki, posiadające wysoki estetyczny poziom. Dla niektórych ikona to egzotyka, przyciągająca widza swoją niezwykłością. Natomiast wierzący, interesujący się Prawosławiem, widzą w ikonie zjawisko duchowe. Ale mimo tego większość chrześcijan zachodu ignoruje bogactwo zamknięte w ikonie. W ikonie najpierw trzeba zobaczyć prawdę, potem piękno. Obraz najpierw dotyka serce dopiero potem rozsądek.

 

OFERTA PRACOWNI NA ROK 2017/18

KURSY IKONOGRAFICZNE

Terminy ropoczęcia zajęć: 

- sobota 16 września godz. 10.00
- wtorek 19 września godz. 16.30
- czwartek 21 września godz. 15.00 (grupa początkująca) i 16.30 (grupa średniozaawansowana)

 

GRUPA zaawansowana ( sobotnia) 1x 6h tygodniowo 90 godzin / semestrze

Temat przewodni „Ikona Bożego Narodzenia”

-omówienie ikonografii
- opracowanie własnego rysunku w odniesieniu do znanych wzorców ikonograficznych

- 25 listopada Wykład o Bożym Narodzeniu w Liturgii, ikonografii i teologii - Ks. dr hab. Marek Ławreszuk, prof UwB, Kierownik Katedry Teologii Prawosłąwnej UwB (http://prawoslawie.uwb.edu.pl/pracownicy/ks-dr-hab-marek-lawreszuk-prof-uwb-p-o-kierownika-katedry-teologii-prawoslawnej-uwb)  

GRUPA I  średniozaawansowana ( wtorek) 1x 5h tygodniowo 90 godzin / semestrze

Temat przewodni „Ikona Chrystusa Oblubieńca”

- omówienie ikonografii

- opracowanie rysunku

  • zajęcia z rysunku postaci i szat
  • Wykład (termin w ustaleniu) nt „Teologia Przedstawienia Chrystusa Oblubieńca” - ks. mitrat dr Jerzy Tofiluk, Rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, prof. ChAT.

 

GRUPA II średniozaawansowana i początkująca ( czwartek) 1x 5h  tygodniowo 90 godzin / semestrze

Ikona Mandylion

- omówienie ikonografii w szerszym kontekście

- opracowanie rysunku

- warsztaty z rysunku monochromatycznego

MAŁA AKADEMIA lekcje rysunku i malarstwa (piątek lub sobota) 1x 2h  tygodniowo

Warsztaty dla dzieci i młodzieży.

- podstawy perspektywy i geometrii

- studium rysunkowe martwej natury

- studium postaci

- podstawy anatomii

POZŁOTNICTWO (sobota) 5h

Termin do ustalenia

Warsztaty podstawowe – złocenie mixtionowe

- przygotowanie materiałów do złocenia

- opracowanie powierzchni i zdobień

- złocenie

POZŁOTNICTWO (piątek, sobota) 2 x 5h

Termin do ustalenia

Warsztaty zaawansowane – złocenie na pulment

- przygotowanie materiałów do złocenia

- opracowanie powierzchni i zdobień

- złocenie

 

MOZAIKA (piątek, sobota) 2 x 5h

Termin do ustalenia

- przygotowanie materiałów

- opracowanie mozaiki

- utrwalenie

 

KALIGRAFIA Prowadzący Oleksiy Chekal

09-10 Września 

WŁOSKA ŚREDNIOWIECZNA EPIGRAFIKA
Styl i tradycja w romańskich inskrypcjach monumentalnych

Teoria:
Krótka historia łacinki w ramach Średniowiecza europejskiego
Czas karoliński, reforma pisma i rozwój uncjały
Napisy monumentalne od grobowców rzymskich do kościołów romańskich
Systematyka i typologia włoskiego średniowiecznego pisma monumentalnego
Wykorzystanie pisma starożytnego we współczesnym designie

Praktyka:
Utworzenie średniowiecznego palindromu
Utworzenie napisu dla ikony romańskiej
Wypracowanie napisu z dedykacją na budynku i przygotowanie szkicu dla stone carving

21-22 Październik

Viaz - Slawistyczne dekoracyjne pismo

Styl i tradycja średniowieczny inskrypcjach monumentalnych

 

2-3 grudnia

Teoria i praktyki Ornamentu Chrześcijańskiego Bliskiego Wschodu

(Bizancjum, Egipt, Syria)