Czytania na 16 grudnia 2018

Niedziela 29-ty po Pięćdziesiątnicy.

Post przed Bożym Narodzeniem.

 

 

 

 Pierwszy list św. Apostoła Pawła do Tymoteusza       

        1

15 Nauka to zasługująca na wiarę i godna całkowitego uznania, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy.16 Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą dla życia wiecznego.17 A Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu - cześć i chwała na wieki wieków! Amen.

Ewangelia wg. św. Łukasza  

           18

18 Zapytał Go pewien zwierzchnik: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?»19 Jezus mu odpowiedział: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg.20 Znasz przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij swego ojca i matkę!»21 On odrzekł: «Od młodości przestrzegałem tego wszystkiego».22 Jezus słysząc to, rzekł mu: «Jednego ci jeszcze brak: sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie; potem przyjdź i chodź ze Mną».23 Gdy to usłyszał, mocno się zasmucił, gdyż był bardzo bogaty. 24 Jezus zobaczywszy go [takim] rzekł: «Jak trudno bogatym wejść do królestwa Bożego.25 Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego».26 Zapytali ci, którzy to słyszeli: «Któż więc może być zbawiony?»27 Jezus odpowiedział: «Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga». 

 

Czytania na 09 grudnia 2018

Tydzień 28-my po Pięćdziesiątnicy.

 

Post przed Bożym Narodzeniem. 

 

 

 

Czytaj więcej...

Plan nabożeństw na grudzień 2018

kalendarzMiesięczny plan nabożeństw znajduje się w zakładce: NABOŻEŃSTWA

Poświęcenie krakowskiej cerkwi

P1010331W dniach 24-25 listopada Parafia Prawosławna w Krakowie obchodziła jubileusz 100-lecia swego istnienia. Historia tak zrządziła, że powstanie prawosławnych struktur parafialnych w Krakowie zbiega się z Odrodzeniem Polskiej Państwowości. Pierwsze prawosławne nabożeństwa odbywały się w Obozie dla internowanych na Dąbiu już w 1918 roku. W 1923 parafia otrzymuje status parafii wojskowej dla żołnierzy wyznania prawosławnego i na jej potrzeby urządzono cerkiew w dawnej ujeżdżalni koni przy ul. Lubicz 48 (budynek byłej Operetki krakowskiej). Kolejną lokalizacją okazały się budynki starych browarów królewskich, a na owe czasy koszarów Garnizonu krakowskiego przy Placu na Groblach, w których w 1927 roku urządzono cerkiew i ustanowiono w niej ikonostas ze zlikwidowanej cerkwi w Miechowie (ikonostas do dziś stanowi wyposażenie cerkwi krakowskiej). Od roku 1941 cerkiew mieści się przy ul. Szpitalnej 24.

Czytaj więcej...

100-lecie krakowskiej parafii prawosławnej

Plakat 100lecie 2W dniach 24-25 listopada 2018 roku Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie obchodzi Jubileusz 100-lecia swego istnienia. 

Czytaj więcej...

Uspienije w Krakowskiej Cerkwi

IMG 0314Parafia Prawosławna w Krakowie w dniach 27-28 sierpnia uroczyście obchodziła swoje święto patronalne – Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy. W wigilię święta sprawowane było Nabożeństwo wieczorne – Wsieniszcznoje Bdienije z wyniesieniem Płaszczanicy. W dzień święta cykl nabożeństw rozpoczęło Małe poświęcenie wody, które sprawował Krakowianin z urodzenia, a obecnie proboszcz Parafii Prawosławnej w Kędzierzynie- Koźlu i Opolu – ks. mitrat Eustachy Strach.

Czytaj więcej...