Boże Narodzenie w teologii, ikonie i tradycjach.

rozdestwo maleW najbliższą niedzielę zapraszamy wszystkich zainteresowanych na prelekcję poświęconą Świętu Bożego Narodzenia. Spotkanie odbędzie się w sali refektarzowej zaraz po św. Liturgii (ok. godz. 11.30).

Otwarcie nowych pomieszczeń Pracowni Ikonograficznej i wystawa ikon

DSC00159

Pracownia ikonograficzna i konserwacji dzieł sztuki sakralnej przy Parafii Prawosławnej w Krakowie została powołana z błogosławieństwa Arcybiskupa Szymona, Ordynariusza Prawosławnej Diecezji Łódzko - Poznańskiej w 2005 r. Celem jaki przyświecał powołaniu instytucji było i jest  wzbogacanie życia duchowego i kulturalnego wokół krakowskiej parafii. Organizacja pracowni jest dziełem kilku osób, przede wszystkim proboszcza parafii, o. Jarosława Antosiuka, duchowego opiekuna i dyrektora pracowni, oraz Grzegorza i Tatiany Dzierzęgów, absolwentów ASP w Krakowie, doświadczonych ikonografów, konserwatorów dzieł sztuki, pozłotników, malarzy. Kursy ikonograficzne, będące jednym ze statutowych kierunków jej działalności zostały uruchomione w styczniu

Czytaj więcej...

Bractwo św. Cyryla i Metodego w Krakowie

IMG 2852W dniu wczorajszym (16.11.2014 r), powstało w Krakowie Koło Terenowe Bractwa śww. Cyryla i Metodego. Przewodniczącym został Pan Zbigniew Olszak, zastępcą Pan Andrzej Połosenko, sekretarzem Pani Anna Kruk. Komisja Rewizyjna: Natalia Savkina, Elena Ostolska i Oksana Bres. Gratulujemy i życzymy owocnej pracy. W spotkaniu założycielskim z Zarządu Centralnego wziął udział Pan Piotr Makal.

125 lat Parafii Prawosławnej w Sosnowcu

cerkiew sosnowiec"Serdecznie zapraszamy wszystkich na uroczystości związane ze 125-leciem Parafii Prawosławnej w Sosnowcu. Nabożeństwo rozpocznie się 5 października 2014 r., o godz. 10.30. Tego dnia Boska Liturgia będzie celebrowana przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Łódzkiego i Poznańskiego Szymona  w asyście duchownych diecezji łódzko-poznańskiej.

Sosnowiecka cerkiew jest jedyną zachowaną budowlą tego typu w całej aglomeracji śląskiej, wpisana do rejestru zabytków, jest wizytówką regionu, powstała w roku 1889 przy współudziale osób różnych religii i narodowości. Darczyńcami byli zarówno prawosławni, jaki i katolicy, ewangelicy oraz wyznawcy religii mojżeszowej. 

Jest to unikatowy obiekt współdziałania i współpracy wielu kultur. Dzisiaj teren parafii jest bardzo rozległy, obejmuje aglomeracje śląską, rybnicką, Śląsk cieszyński i Podbeskidzie. W parafii spotykają się różne narody i odmienne tradycje, słyszymy tu wiele języków, wspólnota jest domem dla Polaków, Rosjan, Ukraińców, Białorusinów, Serbów, Bułgarów, Łemków, czy też Greków."

Za: sosnowiec.cerkiew.pl

Inauguracja roku szkolnego

dyplom 7W najbliższą niedzielę zapraszamy uczniów i rodziców na inaugurację nowego roku szkolnego w Międzyszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Prawosławnej w Krakowie. Po św. Liturgii zostanie odsłużony moleben za uczniów i nauczycieli, po którym spotkamy się w Sali parafialnej aby omówić sprawy organizacyjne związane z nauczanie Religii Prawosławnej. Proszę o zabranie (dotyczy uczniów gimnazjów i szkół średnich) na spotkanie planów lekcji, aby uzgodnić dogodne dla wszystkich zainteresowanych terminy zajęć.

Czytaj więcej...

Żywot św. Hermana z Alaski

Ikona św. Hermana z Alaski

Herman urodził się w prostej, kupieckiej rodzinie na przedmieściach Moskwy ok. 1758 r. Rozpoczął monastyczne życie w 1772 r. w skicie Trójcy Świętej i Świętego Sergiusza nieopodal Sankt Petersburga, skąd w 1779 r. przeniesiony został do sławnego monasteru wałaamskiego w dzisiejszej Finlandii.

 

Pewnego razu, kiedy przebywał w skicie Św. Trójcy, infekcja zajęła prawą stronę jego gardła i powstał wrzód. Święty nie mógł przełykać i jego stan zaczął się pogarszać, aż był bliski śmierci. Kiedy leżał w bólach jednej nocy, zwrócił się do ikony Matki Bożej i prosił Ją o wstawiennictwo za swoje zdrowie. Wziął następnie wilgotny ręcznik i przemywszy nim oblicze Świętej Dziewicy, okrył nim swoją spuchniętą twarz, ciągle się modląc. Zasypiając, otrzymał wizję Matki Bożej, która go uzdrawia. Kiedy obudził się rano, opuchlizna całkowicie zeszła, a wrzód był wyleczony.

 

W XVIII w. terytorium Rosji się powiększyło, a kupcy odkryli Aleuty, które tworzyły ciąg wysp prowadzący przez Ocean Spokojny do Ameryki. Z odkryciem tych wysp Cerkiew Rosyjska postawiła sobie za cel niesienie Ewangelii autochtonom. Święty Synod wystosował prośbę, aby dziesięciu ludzi zostało wysłanych z monasteru wałaamskiego na misję na nowe tereny. Ojciec Herman był pośród tych dziesięciu, wybranych do tego historycznego, świętego przedsięwzięcia. Po podróży trwającej prawie rok grupa misjonarzy przybyła do Ameryki 24 września 1794 r., aby rozpocząć swą pracę. Natychmiast osiedli na wyspie Kodiak, gdzie otworzyli też szkołę, ucząc mieszkańców po rosyjsku i aleucku oraz podróżując poprzez Aleuty i Alaskę. Wiele tysięcy tubylców szybko przyjęło Ewangelię, a później chrzest.

 

W przeciągu kilku lat większość uczestników wyprawy misyjnej zmarła. Herman jednakże żył i pracował na Spruce Island przez ponad czterdzieści lat. Mieszkał w małej chatce, niedaleko której wybudował szkołę i dom gościnny. Ojciec Herman zorganizował przed swoją chatą ogródek, w którym hodował ziemniaki, kapustę i inne warzywa. Pracował z ponadludzką siłą. Na przykład został zauważony pewnej zimowej nocy, niosąc wielką kłodę drewna, którą normalnie musiałoby nieść czterech mężczyzn, a on do tego szedł boso! Wszystko, co zdobył swą wytężoną pracą używał do wykarmienia i odziania sierot oraz zaopatrzenia w książki swoich uczniów. Kochał wszystkich i wszyscy uwielbiali z nim rozmawiać i słuchać jego kazań – zwłaszcza dzieci, którym piekł ciastka. Rozmawiał nawet z dzikimi zwierzętami i karmił niedźwiedzie prosto z ręki. Jest znany jako „Cudotwórca Ameryki”, z powodu związanych z nim wielu cudownych wydarzeń i uzdrowień. Na przykład pewnego dnia trzęsienie ziemi spowodowało falę pływową, zagrażającą zniszczeniem wyspy. Ojciec Herman umieścił ikonę Matki Bożej na plaży i odsłużył liturgię. Później powiedział ludziom, że woda nie podniesie się wyżej, niż do poziomu ikony i tak też się stało.

 

Tuż przed śmiercią Ojciec Herman poprosił jedno ze swoich duchowych dzieci o zapalenie świec i czytanie mu z Dziejów Apostolskich. Cela wypełniła się cudownym, świeżym, kwiatowym zapachem, a twarz świętego zaczęła promieniować blaskiem. Ojciec Herman zasnął w Panu 13 grudnia 1837 r. Jego duchowe dzieci złożyły jego ciało w sierocińcu i pozostawiły je tam na kilka tygodni, ale nie uległo ono rozkładowi, a słodki zapach nie ustawał się wokół niego unosić.

 

Niemal natychmiast lokalni wierni uznali starca za świętego, a nabożeństwo do Ojca Hermana zaczęło rozprzestrzeniać się na Rosję, Finlandię i Amerykę Północną. 9 sierpnia 1970 r., duchowni i ludzie świeccy z całego świata zebrali się na wyspie Kodiak, aby oficjalnie ogłosić św. Hermana pierwszym świętym prawosławnym czczonym na tym kontynencie. Jego wspomnienie przypada na 13 grudnia.

 

Troparion:

Radosna Gwiazdo Polarna Cerkwi Chrystusowej,
wiodąca wszystkich ludzi do Królestwa Niebieskiego;
nauczycielu i apostole prawdziwej Wiary;
wstawienniku i obrońco uciśnionych;
ozdobo prawosławnej Cerkwi w Ameryce:
Błogosławiony ojcze Hermanie z Alaski,
módl się do Pana naszego Jezusa Chrystusa
o zbawienie dusz naszych!

 

Kontakion:

Wieczna światłość Chrystusa, naszego Zbawcy
wiodła cię, błogosławiony ojcze Hermanie,
w twej ewangelicznej podróży do Ameryki,
by głosić Ewangelię pokoju.
Teraz stoisz przed tronem chwały;
wstawiaj się za swój kraj i lud:
o pokój dla świata i zbawienie dusz naszych!