Czytania na 09 grudnia 2018

Tydzień 28-my po Pięćdziesiątnicy.

 

Post przed Bożym Narodzeniem. 

 

 

 

List świętego Apostoła Pawła do Kolosan 

       1

12 Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości.13 On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna,14 w którym mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów.15 On jest obrazem Boga niewidzialnego -Pierworodnym wobec każdego stworzenia,16 bo w Nim zostało wszystko stworzone:i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi,byty widzialne i niewidzialne,czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze.Wszystko przez Niego i dla Niegozostało stworzone.17 On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.18 I On jest Głową Ciała - Kościoła.On jest Początkiem,Pierworodnym spośród umarłych,aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.

 

Ewangelia wg. św. Łukasza     

         13 

10 Nauczał raz w szabat w jednej z synagog.11 A była tam kobieta, która od osiemnastu lat miała ducha niemocy: była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować.12 Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: «Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy».13 Włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga.14 Lecz przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus w szabat uzdrowił, rzekł do ludu: «Jest sześć dni, w których należy pracować. W te więc przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu!»15 Pan mu odpowiedział: «Obłudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi, by go napoić?16 A tej córki Abrahama, którą szatan osiemnaście lat trzymał na uwięzi, nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu?»17 Na te słowa wstyd ogarnął wszystkich Jego przeciwników, a lud cały cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów, dokonywanych przez Niego.