PASCHA / ПАСХА 2019

 Główne Nabożeństwo Paschalne z Procesją rozpoczyna się w Wielką Sobotę (27 kwietnia) o godz. 2330. Druga Liturgia Paschalna rozpocznie się w Niedzielę (28 kwietnia) o godz. 1000.

Święcenie pokarmów – odbywa się w Wielką Sobotę o godzinach 1100120013001400 oraz w Niedzielę Pasch o godz. 300 i 1130.

Spowiedź – odbywa się po każdym nabożeństwie wieczornym oraz godzinę przed każdym nabożeństwem porannym.

Главное Пасхальное Богослужение с Крестным Ходом начинается в Великую Субботу (27 апреля) в 2330. Вторая Пасхальная Литургия начнется в Воскресение (28 апреля) в 1000.

  Освящение Пасок и Куличей будет совершаться в Великую Субботу в 1100   1200 1300 1400 и в конце Пасхалных Богослужении в Воскресение в 300 i 1130

  Исповедь – совершается после каждого вечернего богослужения и за час до каждого утреннего богослужения.