Zmarł Arcybiskup Szymon

Jego Ekscelencja Szymon Arcybiskup Łodzki i Poznanski c bZ wielkim żalem, powiadamiamy, iż dziś 28 czerwca 2017 r., o godz.: 9:30 po ciężkiej chorobie, w szpitalu, zasnął w Panu Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Szymon, Arcybiskup Łódzki i Poznański. 
Uroczystości pogrzebowe będą miały miejsce w Katedralnej Cerkwi Św. Aleksandra Newskiego w Łodzi, ul. Kilińskiego 56 w dniu 01.VII.2017 r. (sobota), początek godz. 9.00. Ciało zmarłego spocznie na cmentarzu prawosławnym przy ul. Telefonicznej 4 w Łodzi (cmentarz na Dołach).
Z Krakowa będzie zorganizowany autokar na uroczystości pogrzebowe. W sprawie rezerwacji miejsca prosimy kontaktować się ze Starostą Parafii - Panem Andrejem Połosenko tel. 603-260-200.

 


Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Szymon (Romańczuk), Arcybiskup Łódzki i Poznański urodził się 12 sierpnia 1936 we wsi Guszczewina na Podlasiu obok Narewki W 1955 ukończył liceum pedagogiczne w Bielsku Podlaskim a następnie podjął studia filologiczne w Mińsku. Ukończył je obroną pracy poświęconej życiu i twórczości Elizy Orzeszkowej. Po powrocie do Polski został nauczycielem języka rosyjskiego, języka białoruskiego oraz łaciny w liceum w Michałowie. W 1965 został przyjęty na II rok studiów na kierunku teologia prawosławna w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 1 lutego 1970 został kierownikiem kancelarii metropolity warszawskiego i całej Polski. 11 lutego 1970 przed metropolitą warszawskim i całej Polski Bazylim złożył wieczyste śluby mnisze. Cztery dni później otrzymał święcenia diakońskie, zaś 22 lutego tego samego roku – kapłańskie. 21 września 1970 mianowany inspektorem Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, w którym był już wcześniej zatrudniony jako lektor języków obcych oraz wykładowca katechezy. Rok później objął stanowisko przewodniczącego Komisji ds. Wydawnictw i Prasy przy Radzie Metropolitalnej oraz jej sekretarza. W okresie od 1971, jako przedstawiciel PAKP bądź członek jego delegacji, brał udział w licznych konferencjach teologicznych i spotkaniach międzykościelnych. W 1973 podniesiony do godności ihumena, zaś 25 listopada 1979 – archimandryty. W październiku 1979 otrzymał tytuł honorowego członka Prawosławnej Akademii Teologicznej na Krecie. W Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej obronił też pracę doktorską na temat: „Myśli religijno-społeczne w twórczości Dostojewskiego”.

26 listopada 1979 w katedrze św. Marii Magdaleny w Warszawie odbyła się jego chirotonia biskupia z tytułem biskupa lubelskiego, wikariusza diecezji warszawsko-bielskiej. 31 lipca 1981 przeniesiony na katedrę łódzką i poznańską. 8 czerwca 1993 podniesiony został do godności arcybiskupa. Był wykładowcą Uniwersytetu Łódzkiego oraz członkiem Rady Naukowej wydawanego w Łodzi leksykonu Idee w Rosji. Autor wielu opowiadań w języku białoruskim i rosyjskim. Przede wszystkim krasomówca.