PROŚBA O WSPARCIE - REMONT KRAKOWSKIEJ CERKWI

PODŁOGA 3aDrodzy Bracia i Siostry!

W najbliższym czasie z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Biskupa Atanazego, ordynariusza diecezji łódzko - poznańskiej, zamierzamy przystąpić do remontu mieszczącej się w XIV wiecznej kamienicy krakowskiej cerkwi. Zajmuje ona dwie podwójne kondygnacje począwszy od poziomu pierwszego piętra. Świątynia jest niewielka i jej powierzchnia wynosi ok 200 m2.

Remontu wymaga posadzka, a właściwie stropy, które w wielu miejscach popękały. Parkiet wykonany według dawnej metody - przyklejony na lepiku, utracił przyczepność do podłoża i rozsechł się. Jedyna możliwa naprawa to jego wymiana. Konserwator Zabytków zgodził się aby nowa posadzka została ułożona z płytek ceramicznych. Takie rozwiązanie pozwoli nam na wykonanie najbardziej praktycznego w tego rodzaju obiektach - ogrzewania podłogowego. Dodatkowo, aby zwiększyć powierzchnię cerkwi przeznaczoną dla wiernych, postanowiliśmy przenieść chóry na antresolę wykonaną przy zachodniej ścianie nawy głównej. Prace nie mogą być rozłożone na etapy i ich realizacja musi trwać maksymalnie krótko, ze względu na konieczność całkowitego zamknięcia cerkwi. Nabożeństwa w tym czasie będą odbywać się w Kaplicy Refektarzowej pw. Wszystkich Świętych na wyższej kondygnacji. 

Potrzebujemy modlitewnego wsparcia i niestety tego finansowego. Prace remontowe prowadzone w zabytkowych obiektach obarczone są zawsze ryzykiem konieczności wykonania szeregu dodatkowych prac, których wartość nie sposób przewidzieć. Za każdą pomoc serdecznie dziękujemy i zapewniamy o ciągłej modlitwie za dobro czyniących. Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z badań stropu oraz wizualizację planowanej posadzki. O przebiegu prac będziemy informować na bieżąco. 

ks. Jarosław Antosiuk

 

Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia NMP w Krakowie

31-024 Kraków, ul. Szpitalna 24

Bank Pekao SA Rachunek nr: 29 1240 4650 1111 0000 5152 1484

NIP: 676-13-40-741