Poświęcenie krakowskiej cerkwi

P1010331W dniach 24-25 listopada Parafia Prawosławna w Krakowie obchodziła jubileusz 100-lecia swego istnienia. Historia tak zrządziła, że powstanie prawosławnych struktur parafialnych w Krakowie zbiega się z Odrodzeniem Polskiej Państwowości. Pierwsze prawosławne nabożeństwa odbywały się w Obozie dla internowanych na Dąbiu już w 1918 roku. W 1923 parafia otrzymuje status parafii wojskowej dla żołnierzy wyznania prawosławnego i na jej potrzeby urządzono cerkiew w dawnej ujeżdżalni koni przy ul. Lubicz 48 (budynek byłej Operetki krakowskiej). Kolejną lokalizacją okazały się budynki starych browarów królewskich, a na owe czasy koszarów Garnizonu krakowskiego przy Placu na Groblach, w których w 1927 roku urządzono cerkiew i ustanowiono w niej ikonostas ze zlikwidowanej cerkwi w Miechowie (ikonostas do dziś stanowi wyposażenie cerkwi krakowskiej). Od roku 1941 cerkiew mieści się przy ul. Szpitalnej 24.

 

Uroczystości rozpoczęło Wielkie Poświęcenie krakowskiej cerkwi, która w ostatnich miesiącach przeszła gruntowny remont. W progu świątyni przybyłych Hierarchów arcybiskupa wrocławskiego i szczecińskiego Jerzego, arcybiskupa przemyskiego i gorlickiego Paisjusza oraz biskupa łódzkiego i poznańskiego Atanazego przywitały dzieci, młodzież, Rada Parafialna i proboszcz - ks. prot. Jarosław Antosiuk. Przystępując do konsekracji świątyni przewodzący uroczystościom - arcybiskup Jerzy, wyjaśnił zebranym jak ważne chwile mają nastąpić. W niepoświęconej cerkwi można pod pewnymi warunkami sprawować Św. Liturgię - mówił Władyka - ale nie można sprawować sakramentów Kapłaństwa. Konsekrowana świątynia daje zatem możliwość przeżywania pełni życia sakramentalnego. To Wasza Pascha - podsumował Władyka, kierując te słowa do krakowskich parafian.

 

W nowo poświęconej świątyni Hierarchowie wraz z przybyłym duchowieństwem sprawowali Św. Liturgię i Moleben dziękczynny. Po nabożeństwie Ordynariusz diecezji - biskup Atanazy podziękował Hierarchom i duchowieństwu za przybycie na Uroczystości. Szczególnie aktywnych i zaangażowanych parafian w życie krakowskiej parafii Władyka nagrodził Listami Pochwalnymi, a ks. Jarosława Antosiuk - w imieniu Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - Orderem Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia.  W trakcie nabożeństw śpiewały trzy chóry: Chór Katedry Prawosławnej w Równem „Woskresienije” pod dyrekcją  Aleksandra Tarasenko, Męski Chór „Katapetasma” pod dyrekcją Łukasza Hajduczenia oraz Chór Parafii Prawosławnej w Krakowie pod dyrekcją Matuszki Kseni Antosiuk. 

 

W uroczystościach wzięli udział: 

 

W imieniu Wojewody Małopolskiego Pana Piotra Ćwika – Pani Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk, W imieniu Prezydenta Krakowa Pana Prof. Jacka Majchrowskiego – insp. Dominika Trębacz, Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, Justyna Habrajska – Dyrektor Biura Przejmowania Mienia i Rewindykacji UMK, Minin Aleksandr Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie, Oleg Mandiuk - Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie, Wiktor Kolesnikow – Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Gdańsku, Płk Włodzimierz Więckowski  Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie, Brunon Lalik, Dyrektor  ZOZ MSWiA w Krakowie, w imieniu Metropolity Krakowskiego, Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego - Ks. infułat Bronisław Fidelus, ks. infułat Zdzisław Sochacki proboszcz Katedry Wawelskiej, ks. infułat Dariusz Raś proboszcz Bazyliki Mariackiej, ks. Józef Gubała proboszcz parafii św. Mikołaja w Krakowie, ks. Bartosz Norman proboszcz parafii Polskokatolickiej w Krakowie. Duchowieństwo z różnych diecezji PAKP ks. Archimandryta Tymoteusz przełożony Monasteru w Sakach, ihumenia Katarzyna przełożona monasteru w Zaleszanach,  ks. mitrat Walerian Antosiuk (Białystok), ks. prot. Marek Wawreniuk (Białystok), ks. prot. Dariusz Jóźwik (Dziekan Gdański), ks. prot Adam Siemieniuk (Warszawa), ks. Paweł Korobiejnikow (Warszawa), ks. mitrat Eustachy Strach, (Kędzierzyn Koźle), ks. diakon Andrzej Ważowski (Kędzierzyn Koźle), ks. prot. Grzegorz Cybulski (Wrocław), ks. Protodiakon Mieczysław Olesiewicz (Wrocław), ks. prot. Roman Dubec (Dziekan Gorlicki), ks. mitrat Bazyli Gałczyk (Gorlice), ks. prot. Andrzej Grycz (Bielanka) oraz duchowieństwo diecezji łódzko-poznańskiej ks. mitrat Mirosław Drabiuk (Dziekan Krakowskie w Częstochowie), ks. mitrat Mikołaj Hajduczenia (Toruń),  ks. mitrat Władysław Tyszuk (Kielce), ks. prot. Mirosław Antosiuk (Kalisz), ks. prot. Jan Jakimiuk (Piotrków Trybunalski), ks. prot. Adam Weremijewicz (Łódź), ks. Mikołaj Dziewiatowski (Sosnowiec), ks. Paweł Sidoruk (Radom), ks. Mariusz Radziwon (Bydgoszcz).

 

Foto: Paweł Żeleźniakowicz, Marzena Frołow

 

 

Galeria zdjęć dostępna  [TUTAJ]