Πρόγραμμα ακολουθιών Μεγάλης Εβδομάδας 2019

Πρόγραμμα ακολουθιών Μεγάλης Εβδομάδας 2019

21.04.2019, Κυριακή βαϊον 
Ωρα.09:00 - θ. Λειτουργία.

22.04.2019, Δευτέρα 
Ωρα. 09:00 - θ.Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων

23.04.2019, Τρίτη 
Ωρα. 09:00 -θ.Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων

25.04.2019, Πέμπτη 
Godz. 09:00 - θ. Λειτουργία Αγ. Βασιλείου του Μεγάλου 
Ωρα. 17:00 - Όρθρος 12 Ευαγγέλια!!!

26.04.2019, Παρασκευή 
Ωρα. 17:00 - Εσπερινός του Επιταφίου.

27.04.2019, Μεγάλο Σάββατο 
Ωρα. 09:00 - θ. Λειτουργία 
Ωρα. 23:30 - ΑΝΆΣΤΑΣΗ, Θ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ!!!

28.04.2019, Κυριακή 
Ωρα. 10:00 - Θ. Λειτουργία