Poświęcenie nagrobka Jerzego Nowosielskiego

nagrobek23 listopada 2012 roku proboszcz parafii prawosławnej w Krakowie – ks. Jarosław Antosiuk dokonał poświęcenia nagrobka prof. Jerzego Nowosielskiego. Nagrobek w formie ośmioramiennego krzyża został zaprojektowany przez prof. Krzysztofa Lenartowicza z Politechniki Krakowskiej. Na jego zachodniej stronie znajduje się napis „Ś.P. Jerzy Nowosielski Malarz 1923-2011”, natomiast na wschodniej kopia abstrakcji zmarłego „Wschód słońca”. W poświęceniu nagrobka wzięli udział przyjaciele i miłośnicy osoby i twórczości Profesora m.in.: Andrzej Starmach, Krystyna Czerni, Witalii Maksymenko (Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie), prof. Krzysztof Lenartowicz. 


Jerzy Nowosielski, malarz, teoretyk sztuki, teolog, myśliciel i peda¬gog urodził się 7 stycznia 1923 roku w Krakowie. Syn Stefana Nowosielskiego, urzędnika kolejowego (grekokatolika z pochodzenia Łemka) i Anny Harlaender (katoliczki z rodziny spolonizowanych Austriaków). Ochrzczony 2 lutego 1924 roku w cerkwi greckokatolickiej w Krakowie. W 1941 roku rozpoczął studia malarskie. W 1942 roku zostaje nowicjuszem w Unickiej, Studyckiej Ławrze św. Jana Chrzciciela pod Lwowem. Tutaj po raz pierwszy styka się z ikoną. Zwiedza Muzeum Narodowe we Lwowie, uczy się w przyklasztornej pracowni ikonograficznej. Przy malowaniu polichromii w Bolechowie w 1943 r zachorował na zapalenie stawów i po pobycie we lwowskim szpitalu powraca do Krakowa. W latach 1945-47 kontynuował studia w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, do której później powrócił (1962), jako wykładowca. W 1956 roku w łódzkiej katedrze pw. św. Aleksandra Newskiego przyjmuje Prawosławie. Od 1960 roku publikuje przemyślenia malarskie, połączone z refleksją teologiczną. Brał udział w blisko 100 wystawach indywidualnych i ponad 250 wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą. Prace artysty znajdują się we wszystkich ważniejszych kolekcjach sztuki współczesnej również poza granicami naszego kraju. Jest autorem kilkudziesięciu polichromii w kościołach i cerkwiach w Polsce i poza jej granicami. Kawaler Orderu Św. Marii Magdaleny IIstopnia - najwyższego odznaczenia Cerkwi Prawosławnej w Polsce (1985). Był również laureatem Nagrody II (1962) i I stopnia (1973, 1981, 1997) Ministra Kultury i Sztuki, Nagrody im. Władysława Pietrzaka (1967); otrzymał Srebrny Wawrzyn Polskiego Komitetu Olimpijskiego za cykl obrazów "Pływaczki" (1973), Złoty Krzyż Zasługi (1976), Nagrodę im. Brata Alberta (1977), Nagrodę Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego (1981), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1981), Nagrodę Państwową I stopnia (1984), Nagrodę im. Jana Cybisa (1988), Medal Anny Kamieńskiej (1992), Nagrodę Wielką Fundacji Kultury (1994), Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski (1998), Nagrodę im. Witolda Wojtkiewicza (1999; nagrodę przyznaje Zarząd Okręgu ZPAP w Krakowie), Srebrny Medal "Cracoviae Merenti" (1999). W 2000 roku otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Jagiellońskiego za wybitne osiągnięcia w przybliżeniu duchowości ortodoksji polskiemu społeczeństwu. W 2001 roku został laureatem najwyższej nagrody Kościoła Katolickiego w Polsce - Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
Zmarł w rodzinnym domu 21 lutego 2011 roku. Grób Jerzego Nowosielskiego znajduje się w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.